Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující vystavením závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami a že akceptuje dodání zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Způsob objednání
Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávámí, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu ort@orteza.cz. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.
Objednávky jsou závazné. Podmínkou pro elektronické objednání je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři. Neúplnost údajů v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká dodáním objednaného zboží. Objednávku ověřujeme dle udaných kontaktů odběratele. Pokud nebude objednávka potvrzena do 3 pracovních dnů, může být ze strany dodavatele zrušena.
Pokud zákazník neodebere zboží a toto bude vráceno zpět, máme právo vyřadit zákazníka z databáze a na případné jeho další objednávky nereflektovat. Před tímto opatřením bude důvod neodebrání ověřen. Pokud bude zboží znovu odesláno zákazníkovi, je povinen uhradit vícenáklady na poštovné.

Ceny zboží

Ceny zboží jsou konečné. Nejsme plátci DPH. Vyhrazujeme si právo upravit ceny zboží podle dodavatelských cen a cen vstupů do výroby.

 

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku kdykoli předtím, než byla vyřízena. Nelze stornovat objednávku, která již byla odeslána. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklé vícenáklady.

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu. Po stornování bude zákazníkovi sdělen důvod stornování.

U nového zboží má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. V tomto případě musí nepoškozené zboží, bez známek opotřebení a užívání vrátit v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět na adresu prodejce. Rozhodným datem pro uplatnění odstoupení od kupní smlouvy je datum doručení zboží. Po obdržení zboží prodejce vrátí částku za uvedené zboží ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů.

 

Dodací podmínky, způsob dodání a placení, poštovné, balné
Zboží expedujeme následující den po obdržení objednávky, nejpozději do 3 pracovních dní. Dodací lhůta tedy závisí hlavně na rychlosti České pošty. Jiný termín dodání zboží je uveden u jednotlivého zboží. Zboží zasíláme na dobírku, lze též zaslat obchodním balíkem, který obdržíte následující den po odeslání. Cenu poštovného účtujeme 100,- Kč u dobírky a 150,- Kč u obchodního balíku. Balné neúčtujeme. V případě potřeby při větších dodávkách je účtováno poštovné v reálné výši dle příslušného platného ceníku České pošty.

Ochrana osobních údajů
Veškeré informace v objednávce či další poskytnuté informace vč. osobních údajů jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak použity.

 

Reklamace a záruka

Na veškeré zboží se nevztahuje záruční lhůta, protože se jedná o bazarové zboží.

Pokud dojde k poškození zásilky je zákazník povinen odmítnout převzetí zboží a reklamovat poškození u přepravce.